Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Archive for the ‘Guguritan’ Category

panineungan

Kidung Nataan Kacamatan Garut Pangirutan Ati

Posted by bujanggamanik dina Juli 2, 2008

Ku Enas Mabarti

1. Nyukcruk Kabupatén Garut
Garut Kota dayeuh inti
Ngétan ka Karangpawitan
Wanaraja nganti-nganti
Nguliwed ka Karangtengah
Ngahening di Sukawening

2. Rék menekung di Cibatu
Kersamanah léah ati
Malangbong ngajak paturay
Ti Limbangan Selaawi
Milepas ka Kadungora
Di Lélés leleson deui

3. Norobos brak ka Cibiuk
Leuwigoong Banyuresmi
Tarogong jung ka Samarang
Nanjak netek Pasirwangi
Di Bayongbong ngaso heula
Ka Cilawu Sukaresmi

4. Ka Cisurupan Ngadius
Hawana karasa tiis
Ngawahan keur ka Cikajang
Ka Cihurip Banjarwangi
Ka Peundeuy ti Singajaya
Ka Cibalong mani rumpil

5. Di Pameungpeuk neuteup laut
Iplik-aplak tungtung langit
tingjelegur sora ombak
Meupeus di sisi basisir
Cikelét bangun ngelétan
Ku Cisompét geus dianti

6. Pamulihan ngagelenyu
Ngahiap ngajakan mulih
Pakenjeng atra gupayna
Bungbulang semu ngageuri
Samaruk moal disaba
Pédah labas ka Caringin

7. Ciséwu bangun nu ngungun
Kudumeh di tungtung nagri
Risi rémpan teu katéang
Talégong bangun sukingki
Samar rék sabar tawekal
Dugi ka iraha nganti

Tina Manglé No. 2165

Advertisements

Posted in Guguritan | 12 Comments »

Si Bungsu

Posted by bujanggamanik dina Januari 23, 2008

photo2.jpgKu Apung SW

Kinanti


Si Bungsu sumedeng lucu

resep seuri remen ceurik

capétang réa paménta

ménta dongéng jeung hariring

tamat dongéng saré tibra

isukan ngarenghik deui

 

 

Sakapeung sok rajeun bingung

mun geus ménta dongéng deui

bingung nyaritakeunana

Nini Antéh teu kaharti

raja geus lain usumna

putri geus lain wancina Baca tuluyan ieu tulisan »

Posted in Guguritan | 1 Comment »

Kaca-kaca Layar Sareupna

Posted by bujanggamanik dina Désémber 27, 2007

(Asmarandana)

Hayang balik ka biharimawar.jpg

mulang ka alam ka tukang

sangkan haté lipur palér

teu ngoléang sumoréang

miéling nu geus ilang

gandrung ku nu geus kalarung

tibelat mangsa kaliwat

 

Pikir kalaletir teuing

asa kabur pangacian

batin mangpaung kumejot

kasuat lampah baheula

keur mangsa kieu pisan

di pasir sariak layung

pasini nganti jawaban

 

Bubulak tegaleun eurih

ngawawaas panineungan

lalakon lawas katémbong

gambar heubeul narémbongan

asa cikénéh pisan

di dieu patepung lawung

pasini nganti jawaban

 

Sadagori lir ngageuri

Pungpurutan lir midangdam

parong haréndong umambon

meureun asa ka leungitan

geus lila teu di langlang

na kunaon mana pundung

ngantunkeun tanpa raratan

 

Peurih ku asih nu leungit

parna ku tresna nu musna

lamunan samar kadongdon

kabéh geus ngarajauhan

harepan laleungitan

karaton impian lebur

kumambang kari kalangkang

(Tina Salumar Sastra, Karya WahyuWibisana, spk.)

Posted in Guguritan | Leave a Comment »