Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Ganjaran ka nu Hadé Haté

Posted by bujanggamanik dina Januari 12, 2009

ekekAya ékék nu hirup di hiji leuweung. Matuhna dina parungpung kai anu kacida gedéna. Unggal poé éta ékék téh sok nyiar hakaneun, pangpangna siki jagong, di leuweung sabudeureunana. Lamun manggih kebon jagong, manéhna gumbira pisan, nya bisa ngadahar saseubeuhna, nya bisa mawa siki jagong kana sayangna. Dibélaan pulang anting ti sayang ka kebon. Maksudna taya lian rék nyéngcéléngan siki jagong keur sasadiaan dina usum paceklik.
Bakat ku leukeun, lila-lila parungpung téh pinuh ku siki jagong. Nénjo siki jagong sakitu réana, ékék téh gedé haté. Teu hariwang najan nyanghareupan usum paceklik ogé, da boga sasadiaan dahareun.
Nya nepi ka mangsana paceklik. Harita téh usum katiga entak-entakan. Hawa pohara panasna, tatangkalan réa nu kalémpohan, jukut gararing di mana-mana.
Dina kaayaan kitu, ékék téh pohara apikna kana dahareun. Jagong simpenan téh diawét-awét sangkan mahi nepi ka usum ceuyah deui.
Dina hiji poé, jol aya jelema, ngadon ngiuhan handapeun tangkal nu dipaké pamatuhan ku ékék téa. Lungsé pisan bangunna éta jelema téh, da leumpangna ogé semu rarampéolan. “Duh, mani capé-capé teuing. Jaba ieu beuteung geus sababaraha poé teu kaasupan dahareun,” ceuk éta jelema ngomong sorangan.
Ngadéngé kitu ékék téh karunyaeun, hayang nulungan ka éta jalma nu kalaparan. Geleber kana parungpungna, cok macok siki jagong. Tuluy dipuragkeun ka lebah jelema nu keur nyarandé. Éta jelema téh curinghak reuwaseun duméh aya siki jagong murag tina tangkal kai. Ceuk pikirna, meureun bawa manuk. Bakat ku lapar, siki jagong téh dicokot, dihuapkeun. Dicapék, diteureuy harita kénéh.
Nempo polah jelema kitu, ékék téh beuki karunyaeun baé. Clik muragkeun deui sasiki. Kop dicokot deui, am dihuapkeun. Ngan kitu jeung kitu baé, clik…kop…am, clik…kop…am.
Saréana gé simpenan ékék. Saleutikna gé beuteung jelema. Antukna simpenan ékék téh béak pisan. Ari jelema téa jadi jagjag sarta kuat nuluykeun lalampahanana.
Saléosna jelema, ékék téh jadi bingung pédah manéhna ayeuna teu bogaeun dahareun. Tapi teu lila bingungna téh. Malah tuluyna mah ngarasa bungah duméh bisa nulungan jelema nu sasatna rék maot sahoseun.
Sakali mangsa, leuweung pamatuhan ékék téh kahuruan. Usum halodo kitu, seuneu téh babari pisan ngagedéanana. Kacida legana leuweung nu kahuruan téh. Tatangkalan tarutung, sasatoan loba nu paraéh.
Ari ékék kabeneran keur nyaba jauh harita téh. Balik ti panyabaan pohara kagétna nénjo leuweung bungbang, ngan kari tunggul galituk. Harideung sésa kahuru. Tapi anéh pisan, ari tangkal kai pamatuhan ékék téa mah teu nanaon. Angger baé kitu, daunna ogé teu pérang-pérang acan.
Bari pohara kagétna, ékék téh asup kana parungpung pamatuhanana. Tétéla imahna beleger, teu kahuru kawas nu séjén. Padahal tatangkalan kénca katuhueunana mah ledis ku seuneu.
Salila-lila ékék téh ngahuleng, tumarima kana kamurahan Pangéran. Tapi manéhna ngarakacak, rus-ras ka tatanggana anu meunang musibat sakitu peuheurna.

Tina Mahér Basa, Karya Drs. Ahmad Hadi Spk.

Advertisements

13 Balesan to “Ganjaran ka nu Hadé Haté”

 1. Roban said

  Ngan amal hade anu bakal bisa ngajauhkeun urang tina balai.

 2. pribumi said

  Leres pisan, Ayi Roban.

 3. Aang thea said

  tapi memang sih rada sesah janten jalmi anu hade manah teh,
  Komo ku jaman ayeuna anu hirup diperkotaan…

  HADE menurut pribados( handap asor Dermawan dan berEtika)

  Tapi ngomong2 Heunteu kasebat kampanye nya ayeunamah,,,

  Bilih weh kan aya Cagub namina HADE…
  Hahahahaa

 4. Pribumi said

  Nya memang sesah hoyong seueur amal hade teh, tapi sanes hartosna teu tiasa diusahakeun pan. Copelna atuh ngajak seuri ka batur ge kalebet amal hade, sanes? saneeeess…..

 5. Mang Ajid said

  Kantos maos ieu dongeng waktos SD.
  Dongeng ieu dugi ka ayeuna ku simkuring masih katalar, padahal tos langkung ti 20 tahun, komo dina lebah clik…kop…am….clik…kop…am….
  Hatur nuhun teh…

 6. Kutan kitu Yi, aya nostalgiana ieu dongeng teh? Mangga atuh nyanggakeun ieu dongeng spesial kanggo Ayi.

 7. dhyan said

  lamun jami di dunia ieu siga ekek meureun dunya teh endah pisan nyah dulur…..?

  tah numantak urang teh ulah beda siga ekek anu endah kacida hatena anu pinuh melas ka asih tur ka nyaah…
  lamun kitu urang teh pasti salamet tina waca balai.

  ______________________________________________________________

  Hanjakal urang teh nya teu jaradi ekek 🙂

 8. Mang Idad said

  dongeng sae pisan ! emang mah kantos mendakan ieu dongeng teh tina majalah “jaleuleu” taun 80-an harita sd keneh asana teh! mani waraas. gambar ilustrasina emut keneh.aya kitu kanca mitra anu kagungan arsip majalah Jaleuleu ?

 9. neng said

  hade hate artinya apa ya? and inti pokok dri crita ini apa yah? tlg yg bisa jwab prtanyaan sya d coment… saya btuh jwban untk tugas… saya kurang mengerti bhsa sunda, dan ingin bljar bhsa sunda

 10. a pariz said

  melak cabe cabe jadi cabe

 11. Definitely enjoy what you’ve got here, glad you’re putting
  it around and what you have to say. You are making
  it enjoyable and you still take care to make it intelligent.
  I can’t wait to uncover even more thanks to you. Your website is without a doubt one of the better blogs available right now.

 12. Marsha said

  Remember, it’s important to not get discouraged if results aren’t immediate.
  Layout of the blog plays a great part in optimizing the monetization of the blog.

 13. Thanks for posting this awesome article.I really liked your site and will definitely share this on my Instagram.Thank you so much for a great article!

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: