Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Ayana dina Beuteung

Posted by bujanggamanik dina Séptémber 12, 2008

Ku Rian Dama Firdaus

Ieu nu karandapan téh kajadianana geus lila. Keur leutik kénéh, kelas lima SD harita téh.

Ampir unggal poé Ema sok nyarék, “Tong ngapungkeun waé langlayangan, bisi hanaang jeung lapar!” pokna. Wajar anjeunna cacarita kitu, da harita téh keur bulan puasa. Panyaramna ku kuring teu pernah digubris, da boga cara pikeun nahanna. Upama geus karasa hanaang atawa lapar téh sok ngajak babaturan ngojay ka wahangan. Keur ngojay teuleum terus ngalekik nginum. Bébéja ka kolot mah puasa, da euweuh nu apaleun.

Hiji poé saperti biasa kuring ngapungkeuun langlayangan. Geus karasa hanaang gagancangan diturunkeun bari ngajak babaturan ngojay. Poé harita mah bet hayang heula neundeun langlayangan ka imah, da biasana mah sok dibabawa. Di tengah imah, katingal na méja aya cai orson sagelas. Rupana konéng, hérang pisan. Soda-sodana narapel dina sisi-sisina. Kabayang amis tiis jeung segerna. Beuteung ngadak-ngadak ngurubuk jeung tikoro uruy. Haté ngagerentes, engké gé di wahangan da érék bocor. Luak-lieuk, geus yakin taya nu nénjokeun, leguk wé diinum nepi ka béakna. Bener wé kana tikoro ngageleser, tapi teu ni’mat siga nu dibayangkeun sabab karasana hambar jeung teu ngeunah kana létah. Angen ngadadak murel hayang utah. Teu dipikiran da babaturan kaburu ngajak ti pakarangan imah mani gogorowokan.

Nepi ka wahangan, gagancangan muka papakéan. Gebrus wé ka leuwi, lep teuleum terus nginum. Geus dieusian cai mah teu pati sebel, ngan teu lila beuteung jadi murilit mules. Sababaraha kali miceun nepi ka awak leuleus, angger teu cageur-cageur. Sieun kateterusan kuring mulang ka imah terus disarékeun.

Jam satengah lima soré, Ema ngageuingkeun nitah solat asar. Bérés solat, katingal Ema keur ulak-ilik lebah méja nu aya orson téa, siga aya nu ditéangan.

“Néangan naon, Ma?” kuring nanya.

”Minyak goréng na gelas, panaur ti Ceu Biah tadi isuk-isuk.”

Ngadéngé jawabanana na angen aya nu hayangeun kaluar, sabab yakin anu keur ditétéangan téh ayana dina beuteung kuring.***

Tina Manglé No. 2186

Advertisements

2 Balesan to “Ayana dina Beuteung”

  1. Roban said

    Masih untung nenggak minyak goreng!
    Di Sumedang mah aya bapa-bapa nenggak minyak terpentin,di sangkana extra joss,padah rupana koneng jeung di wadahan di botol aqua.

  2. Pribumi said

    Eta mah panginten parantos dugi kana waktosna we Yi, nya?

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: