Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Ngagurinjal ti Jero Bedug & Nunggu Peresénan

Posted by bujanggamanik dina Séptémber 4, 2008

Ngagurinjal ti Jero Bedug

Ku Asep Ruhimat

Ngadulag téh sasat geus jadi kalangenan di lembur mah, tampolana sok dilombakeun pahadé-hadé. Anu matak urang lembur mah, jaman kuring keur budak, geus pada apal deui saha nu pangalusna ngadulag. Atuh mun ngadéngé dulag di masigit, cukup ku wirahmana ogé geus bisa nyebutkeun saha-sahana anu keur ngadulag.

Aya aturan waktuna deuih ngadulag gé, teu bisa iraha waé. Harita mah meunangna barudak ngadulag téh wanci soré bada asar jeung saréngséna tarawéh. Kajaba lebaran, sapoé jeput gé meunang. Asal dina waktuna salat kudu eureun. Éta téh aturan ti Mama Ajengan, bubuhan imah kuring mah deukeut ka pasantrén, malah ajengan gé aki ti gigir kuring kénéh.

Tah, upama tengah poé barudak ngadarulag, Ajengan sok pohara werana. Da apan ti lohor ka asar mah waktuna Ajengan kulem, kaasup barudak santrina ngajaloprak wé di kobong.

Hiji mangsa tengah poé éréng-éréngan kuring diaajak ngadulag ku babaturan. Pajar téh moal bendu Ajengan gé ari nu ngadulagna aya kuringan mah, piraku ka incu maké jeung bendu. Nya der wé ngadulag, teu ngawirahma bubuhan bari jeung parebut panakol bedug. Atuh teu sawatara lila, jol téh Ajengan bari ngagidir hohoak, teu kanyahoan jolna. Orokaya kuring jeung babaturan paburisat, pabaliut asup kana ulekan di jero masigit, mangkaning jandélana nyarelot deuih. Ari nu mikirna gancang mah nya bur-ber wé ngabalecir, teu lumpat ka jero masigit. Ninggang babaturan bakating ku kapoékan mikir, ujug-ujug blus asup ka jero bedug, terus ngahéphép.

Éta mah Ajengan, kerewek kana panakol laju ditakolkeun sahabekna kana bedug, tangtuna gé maké tanaga ambek. Atuh babaturan nu keur ngahéphép téh di jero bedug ngagurinjal ragrag, kacipta reuwasna badis ngareungeu bom jigana. Nénjo kitu Ajengan teu kebat benduna, da katémbong sari-sari gumujeng.

_____________________________________________________________________________________________

Nunggu Peresénan

Abong budak, ari kadatangan sémah téh sok rajeun atoh, komo mun sémahna dulur beunta. Lain karasa ku kuring baé, sihoréng babaturan nya kitu deui. Harianeun mun teu ngarep-ngarep. Enya, pangpangna mah ngarep-ngarep peresénan buruh tamat puasa.

“Kumaha saumna teu kantos batal?” Sémah nanya ka kuring, tapi nu ngajawabna mah sok Ema.

“Alhamdulillah, piraku wé nya, da tos ageung,” témbal Ema bari ngarérét ka kuring. Padahal umur kuring harita kakara tujuh maju ka dalapan taun.

Teuing kumaha, da ari rék mulang téh sémah sok ngusiwel méré duit.

“Yeuh peresénan ti uwa, kanggo ngagaleuh sirop,” pokna.

Leuh, atohna kabina-bina. Sok nyaah duit paméré téh, tara ieuh dijajankeun, tapi sok dikumpul-kumpul jang bekel lebaran. Jécéh puguh lebaran pésak merekis, sok diénéng-énéng ka babaturan gé.

Tina Sambel Jaér, Karya Drs. Asep Ruhimat

Advertisements

3 Balesan to “Ngagurinjal ti Jero Bedug & Nunggu Peresénan”

 1. Aang Zaeni said

  aduh teh ari kapungkur simkuring teh paling resep kana ngadulag mah…sareng deuih emang benten tiap jalmi anu ngadulag sorana teh,
  Abdi kapungkur mun nuju dibumi kakuping sora anu ngadulag ti masjid pasti sok nebak-nebak kanu ngadulag soalna benten-benten komo ari anu sae tur enakeun mah sok gampil diemutna…

  nahanya teh nya ari disurabaya mah rada teu patos enak anu ngadulag ngan bebeledugan teu puguh,teh benten sapertos di daerah sunda estu arenakeun nana…

 2. Aang Zaeni said

  ngan aya pangalaman anu sami teh abdi oge kantos di seuseulan ku ajengan soalna nuju tengah poe ereng-erengan abi jeng babaturan ngadulag tah tiharita mah tara ngadulag tengah poe…

 3. Gusti…Ayi Aang mani sagala sami nya? Heran. Ternyata urang Sunda teh di mana2 ge sahate. Eta masalah ngadulag ku emutan kalebet kana seni nya Yi? Janten upami ngadulagna teu raoseun, kirang senina panginten.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: