Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Archive for Juli, 2008

Obat Manjur

Posted by bujanggamanik dina Juli 18, 2008

Ku Rukhmansyah

Aya sales datang ka imah Kabayan mawa rupa-rupa obat manjur nu dikemas dina botol, ti mimiti botol pangleutikna tepi ka botol panggedéna, sagedé botol kécap. Hiji-hiji hasiatna ditawarkeun jéntré pisan.

Sales: “Tah ieu nu botol alit, hasiatna kanggo nu gaduh panyawat sesak napas, asma, sulit bicara.”

Kabayan: “Ari nu ieu?”

Sales: “Obat nu ieu kanggo nu gaduh panyawat gagal jantung, gagal ginjal, gagal panén, darah tinggi, darah rendah!” Ampir kabéh ditataan. Aya obat ngalindur, obat anti kérék, borangan, pangedulan, barangasan, gedé ambek, sasangkleng, gedebul, gedé hulu, gembul, pikun, pohoan, tapi can aya tanda-tanda Kabayan rék meuli, kalah nanya deui.

Kabayan: “Cik…, ari nu na botol naon hasiatna Cép?”

Sales, bari teu tetep sabar: “Tah nu botol ageung ieu mah kanggo nu gaduh panyawat sesah kulem, dada berdebar-debar, kukurayeun bulu punduk, sareng traumatis ku nu nagih. Dileueutna sakaligus tengah wengi, teras botolna dibabukkeun kana mastaka Bapa dugi ka peupeus!”

Tina Manglé, No. 2178

Advertisements

Posted in Humor Kabayan | 10 Comments »

Kidung Nataan Kacamatan Garut Pangirutan Ati

Posted by bujanggamanik dina Juli 2, 2008

Ku Enas Mabarti

1. Nyukcruk Kabupatén Garut
Garut Kota dayeuh inti
Ngétan ka Karangpawitan
Wanaraja nganti-nganti
Nguliwed ka Karangtengah
Ngahening di Sukawening

2. Rék menekung di Cibatu
Kersamanah léah ati
Malangbong ngajak paturay
Ti Limbangan Selaawi
Milepas ka Kadungora
Di Lélés leleson deui

3. Norobos brak ka Cibiuk
Leuwigoong Banyuresmi
Tarogong jung ka Samarang
Nanjak netek Pasirwangi
Di Bayongbong ngaso heula
Ka Cilawu Sukaresmi

4. Ka Cisurupan Ngadius
Hawana karasa tiis
Ngawahan keur ka Cikajang
Ka Cihurip Banjarwangi
Ka Peundeuy ti Singajaya
Ka Cibalong mani rumpil

5. Di Pameungpeuk neuteup laut
Iplik-aplak tungtung langit
tingjelegur sora ombak
Meupeus di sisi basisir
Cikelét bangun ngelétan
Ku Cisompét geus dianti

6. Pamulihan ngagelenyu
Ngahiap ngajakan mulih
Pakenjeng atra gupayna
Bungbulang semu ngageuri
Samaruk moal disaba
Pédah labas ka Caringin

7. Ciséwu bangun nu ngungun
Kudumeh di tungtung nagri
Risi rémpan teu katéang
Talégong bangun sukingki
Samar rék sabar tawekal
Dugi ka iraha nganti

Tina Manglé No. 2165

Posted in Guguritan | 12 Comments »