Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Archive for Juni, 2008

Maluruh Talaga Wening, Nyorangan

Posted by bujanggamanik dina Juni 19, 2008

Longkéwang
naratas jalan sorangeun
sorangan

Mapay tanjakan
muru pudunan
teu jeung anjeun
kénca katuhu rajeg tangkal karémpan

Sumoréang
naratas jalan sorangeun
sorangan

Di lamping nu lungkawing
taya pisan dahan pamuntangan
nu sarimbag jeung leungeun anjeun
nu teu eureun ngalirkeun kahéman

Di léngkob nu gurawés
taya sakeclak ciibun
komo talaga nu wening mah
da puguh lain di dinya tempatna
tapi na soca anjeun, jungjunan…

Tina Prasasti nu Ngancik na Ati

Advertisements

Posted in Sakeclak Sajak | Tag: | 24 Comments »

Tutug Oncom & Pencok Hiris

Posted by bujanggamanik dina Juni 6, 2008

Ku Asép Ruhimat

Tutug Oncom

Bubuhan kuring mah urang lembur, jadi sasarap gé teu jiga barudak di kota ayeuna. Atuh sakola ogé sakitu ngangkleung jauh bari jeung badarat, taya tutumpakan, kajaba balikna sakapeung sok kaparengkeun tarumpak roda sapi.

Rebun-rebun kénéh Ema geus namplokkeun sangu kana dulang, diakeul. Tah, mangsana sangu diakeul, tangtu nya panas nya ngebul. Katiténan sok dicampuran oncom beuleum beunang ngaréndos. Sambarana ogé teu bangga, ukur uyah, cikur, bawang beureum, jeung céngék sababaraha guluntung. Diréndos dina coét batu rada gedé disakaliguskeun jeung beuleum oncom téa. Saterusna mah nya digalokeun kana sangu dina dulang atawa dina boboko. Tah, kaolahan jiga kitu téh disebutna tutug oncom.

Mun kira aya kénéh waktu, nya sasarap heula di imah. Tapi, mun rada elat sarta bakal kabeurangan, tutug oncom téh sok dibungkus wé ku daun cau, didahar bari leumpang di jalan. Diambéng téa ngaranna téh. Ngan rokaya ninggang leumpang lebah galengan, tampolana sok tigedebut labuh bubuhan tara pati nénjo tincakeun.

 Pencok Hiris

Aya deui kaolahan anu ngeunah didahar tengah poé téh. Atuh diréndonkeun jeung sangu poé ogé teu masalah deuih, nyaéta pencok hiris.

Nyieunna teu hésé deuih. Hiris gé di lembur mah teu saeutik anu ngahaja melak, kaasup di pipir imah kuring. Bubuhan kasebut budak lembur, tara ieuh suda kana barang dahar, sakur nu dijagragkeun ku Ema sok dideluk wé da puguh ngeunah.

Cara nyieunna, teu hésé, hiris diréndos jeung sambara kayaning uyah, tasasi, asem, céngék, cikur, jeung gula. Méh sarua jeung pencok kacang panjang, jadi sing karasa haneut cikurna.

Ari ngadaharna, tangtu baé dicocol atawa langsung digalokeun jeung sangu. Puguh wé ngeunah jeung seger.

Tina Sambel Jaér, Karya Asep Ruhimat

 

 

Posted in Panineungan | 12 Comments »