Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Susumputan Beling

Posted by bujanggamanik dina Maret 1, 2008

main-tanah.jpgHandapeun tangkal balingbing, Ujang jeung Nyai keur susumputan beling, mani anteng. Ayeuna bagéan Ujang anu nyumputkeun belingna. Nyai dititah malik ka ditu bari kudu meungpeunan beugeut supaya ulah bisa ngalelebah di mana beling Ujang disumputkeunana. Katémbong Ujang cukal-cokél bari rét deui rét deui ka Nyai, bisi ngalieuk atawa bisi mélétét maling-maling nyerangkeun Ujang. Ari Nyai pok deui pok deui nanyakeun enggeus atawa acanna.

“Teu acan,” walon Ujang, “Ké heula, ké, ké, …”

Hayang buni pisan jigana Ujang nyumputkeun beling téh, da mani rada lila kusay-kuseyna ogé. Nyai mah bangun keselen deui.

“Énggal atuh, Ujang!” cék Nyai bangun teu sabar.

“ké heula!” Ujang nyentak bari kerung. Ngajawab kitu téh bari nyeselkeun beling kana handapeun akar balingbing, sabada tadi ku Ujang diruang dina sisi kalang beulah kalér, tapi diludang deui lantaran tayohna baé Ujang ngarasa kurang buni nyumputkeunana.

“Teu kaci lami teuing mah, teu kaci,” cék Nyai.

“Ké heula. Nyai ogé tadi lami,” Ujang kalah ngahualkeun.

“Licik Ujang mah!”

“Sok atuh,” cék Ujang. Kawasna baé Ujang embung ari disebut licik mah.

Sanggeus kitu Ujang ngagesekeun taneuh jeroeun kalang susumputan beling supaya lita, disaksian ku Nyai nu geus mimiti neges-neges jeung nyoba-nyoba neguh di lebah mana nyempilna bubuk beling Ujang. Salawasna Nyai ngawas-ngawas robahna beungeut Ujang nu terus ngagesek taneuh, lir nu keur ngaji kereteg ati Ujang. Sugan baé bisa ngabokér rusiah Ujang ku maca beungeutna—upama leungeun Nyai ngaragamang kana lebah beling nu disumputkeun téa, beungeut Ujang bakal robah semu, beureum atawa api-api.

Tapi Ujang teu éléh géléng, teu éléh taktik. Bari kakawihan “pahérang-hérang gobang”, Ujang katémbongna téh mereketkeun manéh sangkan teu ruak-riuk beungeut. Upama karasa rada teu kuat, tapi sieun katohyan, gancang Ujang ngabedaskeun kakawihanana.

Ujang, Nyai, anaking. Sajeroning nyaksian hidep keur susumputan beling kitu, Apa bet inget kana kalakuan Apa sorangan. Rét ka Nyai anu terus cukal-cokél néangan bubuk beling nu disumputkeun, Apa inget kana kabiasaan Emah.

Apa nu sok mindeng nyumputkeun duit dina lipet-lipet kopéah, dina sarangka bedog, dina tungtung sapatu atawa dina sela-sela buku supaya ulah kanyahoan ku Emah—meureun lir Ujang nu nyumputkeun bubuk beling dina handapeun akar balingbing. Ari Emah nu biasa gawéna téh ngan kurah-koréh sugan manggihan peperenian Apa, persis lir Nyai anu terus cukal-cokél néangan bubuk beling nu ku Ujang disumputkeun.

Sihoréng Ujang, Nyai, di jero imah téh pinuh ku tempat susumputan duit atawa susumputan sagala rupa rusiah Apa—disumput-sumput sangkan Emah ulah nyahoeun.

Basa Nyai bisa manggihan bubuk beling nu Ujang, Nyai surak, Ujang ngahéhéh seuri konéng. Kitu tah saperti Emah nu atoh manggihan duit Apa nu disumputkeun dina jero kendi kamari, Nyai téh. Ari Ujang teu béda ti Apa nu kapaksa angkat tangan ka Emah, hahah-héhéh teu bisa majar kumaha.

“Si Bedus téh!” cék dina haté mah, “Éta ku kapanggih baé ….”

Tina Anaking Jimat Awaking, Karya Wahyu Wibisana.

Advertisements

7 Balesan to “Susumputan Beling”

 1. gajahkurus said

  Susumputan Beling. Duh janten emut jaman kapungkur, muhun waktos nuju budak, da naon deui atuh kaulinan budak urang lembur waktos harita mah. Benten sareng kaulinan budak jaman kiwari nu reunceum ku kaulinan moderen, asal aya artos naon wae tiasa kapimilik. Mung nyakitu tea geuning murangkalih ayeuna mah kumargi sering teuing diwowoy ku cocoan produk luar, asana teh kirang kamonesan nya?

 2. Popon Saadah said

  Leres pisan. BTW id-na di YM naon? 🙂

 3. gajahkurus said

  YM…sami da sareng blog-na, mung kantun nambihan _ di antara gajah sareng kurus 😀

 4. Aang Zaeni said

  Sampurasun…
  Aduh janten emut yeuh kajaman kapungkur nuju budak keneh, ari pangulinan nateh ngan ucing sumput jeng sajabana…

  Ka admin upami tiasamah di update terasa nya carita -carita na…

  hatur nuhun pisan…

 5. henirusli said

  meni waas. Sumput beling, simar, dampu jrrd. Bosen simar jeung sumput beling, terus ngojay di leuwi. Can beureum panon mah can waka hanjat. Nungguan indung gegerewekan nitah hanjat.

 6. Dede said

  Assalamu Alaikm…

  Duh meni asa ka gagas ieu teh…
  Na aya kneh kitu ayna murngkalih nu terangeun kna susumputan beling atnapi ka ulinan2 sjbina ti eta,dina jman kiwari…

  Htur nhun…
  Slam baktos wae ka nu nga gaduhan ieu blog…

 7. ratna said

  hahahahahahhhhhhhhh
  resepnya basa sumput beling,
  kadang-kadang jadi pasea da maenna palicik-licik,sok di akurkeun ku pun biang
  “emak,nyai sono ka emak..!”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: