Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

TV Gebug

Posted by bujanggamanik dina Januari 2, 2008

Ku Fendy Sy. Citrawarga

tv.jpgBasa bulan puasa kamari dak dumadak televisi nu ngan hiji-hijina téh ruksak, najan henteu ari pareum pisan mah. Nu matak reged téh lamun nyetél tara sakaligus ngagebray, aya gambar katut sora, tapi kudu dipencétan heula kenop-kenopna langsung dina TV-na, teu bisa maké rémot.

Nya lah-lahan waé, najan harita keur tongpés gé, sakadang TV anu keur ririwit téh sina “dirawat-inap” heula di tukang serpis.

Luyu jeung paréntahna yén TV kudu dibesuk tilu poé deui, kuring giak norojol teu poho mawa duit, da bisi geus anggeus. Ari pék téh encan. Tilu poé ti harita ditéang deui, anggur ngabulasin, da cenah gambarna teu daék cicing.

Orokaya budak nu awéwé, si bungsu geus nanagih waé. Majah téh teu resep ngabuburit jeung saur teu dibarengan TV téh. Kaharti puguhan, pintonan TV téh dina bulan puasa mah loba nu istiméwa. Kituna mah tong boro budak, dalah kuring gé ditinggalkeun TV saminggu téh asa cukleuk leuweung cukleuk lamping, jauh ka roda padati, lieuk deungeun lieuk lain, jauh ka selebriti!

Ngan nya éta unggal ditanyakeun TV téh can anggeus kénéh waé. Tungtungna diantepkeun wé teu dicokot-cokot.

Barang teu sabar kapaksa kurah-koréh kana tongpés, ih geuning aya kénéh sulupat-selepét duit. Laju muru toko éléktronik, geuning meunang TV leutik, kelir hideung bodas. Baé!

Lumayan. Barudak calénghar deui, najan ngalalajoanan TV bari saleuseurian. Tuda TV ukuran genep inci disimpen dina méja rubak. Lalajona gé tingdarepong padeukeut-deukeut, da ti kajauhan mah kurang jelas.

Saminggu tas lebaran, TV nu keur disérpis ditéang. Alhmdulillah “cageur” sabihari. Atuh TV téh geus batian. Nu gedé, “indungna” paragi lalajo saréréa, nu leutik, “anakna”, di kamar paragi kuring. Jongjon tara parebut pintonan deui. Mimitina mah anak TV téh alus, na atuh ka dieunakeun gambarna sok ngiles teu pupuguh. Atuh parebut pintonan deui jeung barudak. Da puguh Si Bungsu mah boga ajian “méwék”, mimindengna kuring éléh.

Aya niat TV leutik téh rék disérvis da rék dibawa ka toko mah geus béak garansina. Tapi horéam, enya horéam ku duitna. Nya lah-lahan dirakrak ku sorangan. Ari geus muka ngadon hulang-huleng teu nyaho kudu dikumahakeun. Bingung, ditutupkeun deui wé. Ari disetél…gebyar téh aya gambaran. Kayungyun, tayohna embung “dirawat-inap” siga indungna.

Orokaya ukur popoéan alusna téh, ka dituna les deui gambarna euweuh. Bakating ku aral, ngah habek wé digebug luhurna, na ana gebray téh gambarna méncrang deui. Kitu jeung kitu wé, lamun ngadat, tara asa-asa habek wé diteunggeul. Bray caang deui.

Ari sugan nu mantangul téh anak jelema waé, “anak” TV gé karék balég mun geus digebug!

 

(Tina Manglé, No. 1968)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: