Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Widadari

Posted by bujanggamanik dina Désémber 17, 2007

angel-1.jpgDina hiji peuting Ujang ujug-ujug nanya, “Apa, di bulan téh aya Nini Antéh?” Kawasna baé Ujang téh inget kana bulan purnama nu harita keur ngagateng di awang-awang.

“Aya”, walon Apa. Piraku Apa kudu nyebut “teu aya” mah, lantaran Apa kungsi ngadongéngkeun lalakon Nini Antéh nu keur jongjon ninun di bulan dibarengan ku ucingna. Kana éta dongéng, Ujang jeung Nyai teuing ku percaya.

“Kumaha emamna?” Ujang nanya deui.

Rumasa—ngan teu kedal—Apa rada hésé ngajawab éta pertanyaan téh, ari lantaranana duméh sakeudeung mah Apa téh mikirna rasional teuing. Tapi sabada nyieuhkeun rasio mah, gancang pisan Apa bisa ngajawab.

“Apan dianteuran ku widadari.”

“Ti sawarga, Apa?”

“Muhun,” walon Apa ngahaminan kana jalan pikiran Ujang anu kapangaruhan ku dongéng Apa kénéh—yén widadari téh urang sawarga.

“Ari widadari ngagaleuhna ti mana?” Étah, Ujang geus pok deui baé nanya!

Apa ngarti naon sababna nu matak Ujang nanya kitu, lantaran tangtuna ogé inget ka Emah nu sok balanja ka warung atawa ka pasar, balanja dahareun keur sapopoé. Upama widadari nganteuran dahareun ka Nini Antéh, tangtu dahareun téh aya asalna, ti mana? Nya tangtu ti warung atawa ti pasar—kitu pastina ogé pikiran Ujang harita téh.

Bener pisan analisa Apa téh, da basa Apa rada lila ngahuleng mikiran pijawabeun, geus pok deui Ujang nanya, “Di sawarga téh aya warung, Pa?”

Asa disedekkeun, harita Apa kudu ngajawab, “Aya. Aya warung di sawarga paranti widadari balanja keur nganteuran Nini Antéh.”

Neruskeun jalan pikiran Ujang bieu, Ujang nanya deui baé. “Ku saha ditanggungna?” Éta pertanyaan téh jigana baé ku lantaran Ujang nyaho kana kabiasaan Mang Warung di hareupeun imah nu sok nanggung balanjaan ti pasar saban poé. Naha atuh inget ka Emah nu sok balanja ti warung? Apan ari Emah balanja ti warung mah, teu kudu aya nu mangnanggungkeun—jadi meureun Ujang moal katutuluyan nanya kitu ka Apa.

“Saha Apa nu nanggungna?” Ujang pok deui nanya kawas nu teu sabar hayang meunang jawaban.

Ras inget, dina dongéng Apa teu kacatur aya lalaki pituin urang sawarga, ngan aya widadari wungkul, awéwé, istri. Nini hidep baheula teu kungsi ngadongéngkeun kitu deuih, diinget-inget téh. Tapi, da bisa baé Apa nambahan ku nu teu kacatur dina dongéng nini hidep baheula, lain? Bisa, da dongéng ieuh, jeung deui apan nu dipangdongéngkeunana ogé budak nu can nyaho di hitut bau.

“Sakti widadari mah, Ujang,” cék Apa. “Teu kedah dipangnanggungkeun ku batur, da balanjaanana ogé bisaeun hiber sorangan nuturkeun widadari saatosna ditiup ku widadari.”

Ujang sugema ku éta jawaban téh, tapi Ujang mah teu perlu nyaho, yén dina nambahan dongéng widadari ti nini hidep téh, Apa teu wani ari kudu nyebutkeun yén aya tukang nanggung di sawarga mah. Lantaran nya kitu, di Apa aya kénéh sieun doraka, ma’lum apan dongéng nini hidep téh dongeng ti pangaosan.

(Tina Anaking Jimat Awaking, karya Wahyu Wibisana)

Advertisements

2 Balesan to “Widadari”

  1. Fauzi said

    Meni waraas carita jaman baheula, sigana dongeng nini anteh teh jaman ayeuna mah barudak moal percanten da ayeuna mah apan jaman na,jaman sputnik, roket, lunar, sareng sajabana alat2 kanggo out space. Ehm nuhun ….

  2. Pribumi said

    Hatur nuhun kana komentarna. Ceuk sawangan sim kuring, barudak ayeuna bakal sami resepna upami dipangdongengkeun carios naon wae oge. Mung hanjakal kolot-kolotna tos teu karagunganeun waktos kanggo ngadongeng, margi sadidintenna dibeberik ku waktu kanggo milari materi bekel hirup sadidinten. Sigana kalebet sim kuring, dongkap ka rorompok teh bati capena, les weh kasarean…

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: