Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Apa Poho

Posted by bujanggamanik dina Désémber 6, 2007

bobo.jpgBasa Apa balik ti kantor, Ujang keur ngablu, Nyai keur saré ngageubra di kamar hareup. Bari muka tali sapatu, karérét di gigireun Nyai aya bonéka butut milu saré, maké disimbutan sagala. Nyai téh awéwé cara Emah, cék haté. Enya, abong-abong awéwé, resep kana bonéka. Ari bonéka téh apan gambaran orok anu sok dijurukeun ku awéwé. Ras harita téh inget ka Ujang nu tangtu keur ulin jeung anak-anak tatangga. Cék haté, Ujang téh lalaki cara Apa—langka aya di imah, ka kantor téa, rapat téa, gapléh téa, jeung saterusna. Abong enya Ujang lalaki, geus cara Apa, langka aya di imah, jarambah.

Rét kana méja makan, dahareun geus ngabacreuk, haraneut kénéh. Tapi biasa, Apa mukaan heula koran nu poé éta. Di Iran keur ramé pésta, méstakeun dua rébu lima ratus taun ngadegna karajaan. Syah Iran jeung Ratu Farah Diba nampi tamu ti sakuliah dunya. Sajeroning maca éta, Apa poho yén Syah téh lalaki cara Ujang, jeung Ratu Farah téh awéwé, cara Nyai. Apa teu bisa nepungkeun pikiran tadi nu medal tina rasa kakulawargaan jeung pikiran sabada maca koran bieu nu medal tina rasa sugema duméh geus nyaho lalakon alam dunya nepi ka poé éta. Tur padahal Ujang jeung Nyai kungsi nanya basa Apa keur ngadongéng “Jaman Baheula”. “Ari Kangjeng Raja téh pameget?” “Ari Prameswari téh istri?”

 Enya, Apa téh geus poho ka Ujang jeung ka Nyai ku lantaran keur meunang kasugemaan tina maca Koran, buktina kalah ka terus anteng macaan berita-berita saterusna. Sihoréng kabéhanana ogé, saperti sasari, ngabéjakeun hal-hal nu aya patalina jeung tempat, kajadian katut jelema. Jelema nu diwangun ku awéwé jeung lalaki. Ngaran-ngaran nu minuhan koran poé éta kayaning Soeharto, U Thant, Nixon, Indira Gandhi, Solihin, Otje Djungjunan, Sum Kuning—kabéh ge mun teu lalaki tangtu awéwé nu keur ngalalakon di alam dunya sarta kakorankeun poé éta.

Apa poho yén Ujang kungsi nyarita majar hayang jadi présidén, jeung Nyai hayang jadi Nyi Putri. Meureun, upama kabiruyungan, Ujang jeung Nyai téh baris kakorankeun dina taun 2000 atawa taun 2003. Ari ras kana taun dua rébu-dua rébu kitu mah maké terus inget kana hirup sorangan. Nanya dina jero haté: Aya kénéh kitu aing dina taun éta? Bari poho ka Ujang ka Nyai mah, naha dina taun éta hidep duaan harirup kénéh? Da apan umur mah, paribasa aya paésan sajeungkal. Rumasa anaking, Apa leuwih loba poho, yén Ujang jeung Nyai jaga téh bakal kawas Apa—nya éta di mana hidep duaan geus boga anak cara Apa ayeuna. Bakal sarua kawas Apa, nu sanajan geus boga anak—nu biasa disebut beubeulahan haté awaking—tapi haté mah leuwih loba museur kana kahirupan Ki Awakingna.

(Tina “Anaking Jimat Awaking”, Karya Wahyu Wibisana)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: